RESUMO DO PROXECTO E COMENTARIOS DOS E DAS PARTICIPANTES REALIZADOS 2 ANOS DESPOIS