Estes son algún blogs e páxinas relaciondas co noso traballo ou que comentan o Proxecto Bata:

BLOG DE TECNOLOXÍA DO IES ALEXANDRE BÓVEDA: TIC-TEC


FUNDAÇAO SARAMAGO

TEST DE BECHDEL

Feministas Independentes Galegas

CHUS GUTIERREZ